"Xidmətin ASAN yolu" təlim paketi

Hər bir vətəndaş/müştəri nəzakətli və operativ xidmət istəyir. Bunu bilən qurum isə öz növbəsində əməkdaşlarından operativlik, münaqişələri həll etmək, effektli ünsiyyət, stresə davamlılıq, özünü idarəetmə və s. kimi bacarıqlarının olmasını gözləyir. Bütün bu tələblərə cavab verən əməkdaş öz emosional vəziyyətini stabil saxlamaqla təşkilatın işinə daha çox töhfə verə bilir. AİİM Sizə bu tələbləri qarşılaya biləcək ASAN çıxış yolu təklif edir. Biz əməkdaşlarınıza özlərini tanımaq, istənilən vəziyyətdə özlərini idarə etmək, dinləmək, fikirlərini düzgün, rahat ifadə etmək, stresli durumlarda özünü itirmədən sağlam və düşünülmüş qərarlar vermək, münaqişə yaranan zaman özünün və qarşısındakının davranışını tanıyaraq uyğun çıxış yolları tapmaq kimi bacarıqlar qazandıracaq, vətəndaş/müştəri məmnuniyyətini təmin etməyin yollarının öyrənilməsinə və tətbiq edilməsinə vəsilə olacağıq. Nəticədə, məmnun və loyal komandaya sahib olmaqla siz stabil gəlir gətirəcək məmnun vətəndaş/müştəri qazanmış olacaqsınız.