Münaqişəli halların idarə edilməsi

Münaqişə yüksək səviyyədə olarsa təhlükəlidir, lakin bu onun tamamilə neqativ bir hal olduğu mənasına gəlmir. Düzgün idarə olunduğu təqdirdə konflikt önəmli və məhsuldar nəticələri olan bir prosesə çevrilə bilir. Əsas konflikt yox, onun ortaya çıxardığı nəticələrdir. Münaqişələr qaçılmazdır, çünki tərəflər fərqli mühitlərdən, mədəniyyətlərdən gələn, fərqli şəxsiyyət və xarakterik xüsusiyyətlərə sahib, fərqli məqsəd, maraq və mənafeləri olan insanlardır. Eyni zamanda qavrayışın fərqli olması, ünsiyyət tərzindən qaynaqlanan yanlışlar, stres halı və xüsusilə, köhnədən qalma həll olunmamış konfliktlər münaqişənin ortaya çıxmasını gözlənilən edir. Sağlam səviyyədə olmayan münaqişə ciddi mənada əhvala, motivasiyaya təsir edir, insanlar və ya qrupları qütbləşdirir, fərqlilikləri daha da dərinləşdirir, iş birliyini mümkünsüz edir, şübhə, güvənsizlik abu-havası yaradır və nəticədə məhsuldarlıq azalır. Həyatımız üzərində bu qədər təsirləri olan konfliktin səbəblərinin müəyyən edilməsi və həlli üçün  bacarıqların qazanılması həyat keyfiyyətinin artmasını təmin edir.