Diksiya təlimi

Rabitəli, axıcı, sərbəst və düzgün danışmaq bir sənətdir. Bu sənətə yiyələnmək bilik və təcrübəni effektli paylaşmağa kömək edir. Düzgün nitq, həmçinin təsiretmə, idarəetmə, yönləndirmə gücünə malikdir. Bu sənətin incəlikləri sonradan öyrənilir və zamanla uğurlu nəticə əldə edilir. Bəs insanlar bundan nə dərəcədə faydalanır? Peşəkar təlimlərimizdə iştirak edərək nitqdəki bütün qüsurları aradan qaldırmaq mümkündür.