Kouçinq nədir?

Kouçinq insanları dərindən düşünməyə vadar edən, öz şüurunu və ya potensialını ortaya qoyan bir sistemdir. Həmçinin kouçinq dedikdə dövrümüzdə, qeyri-müəyyən və mürəkkəb mühitlərdə, xüsusilə, vacib olan fərdi və peşəkar potensialı maksimum dərəcədə artırmaq, özünü inkişaf etdirmək üçün ruhlandırıcı, düşündürücü və yaradıcı bir proses nəzərdə tutulur. Kouçinq insana səriştəni artırmağa, qərar qəbul etməyə, həyat səviyyəsini artırmaq üçün alternativ yolları görməyə, özünə və hadisələrə fərqli baxış bucağından baxmağa və sınamağa kömək edir. Kouçinq hər insanın yaradıcı, bacarıqlı və bütöv olduğuna, bütün qaynaqlara sahib olduğuna inanır, insanın mövcud olan potensialının ortaya çıxarmasını və bunun davranışlarında əks etdirməsini dəstəkləyir. Kouç müştərilərin özünü kəşf etməsinə təşviq edir, onlara əldə etmək istədiyini aydınlaşdırmaqda, daha sistemli, qərarlı və məsuliyyətli olmaqda, həll yolları və strategiyalar tapmaqda kömək edir və bu yolda onunla bərabər addımlayır. Kouç, eyni zamanda, insana daxili motivasiyasını tapmağa kömək edir, pozitiv qavrama və düşünmə bacarığı qazandırır.