MS SQL Server (T-SQL)

SQL (Structured Query Language) -  Strukturlaşdırılmış Sorğu Dili deməkdir və verilənlər bazası ilə əlaqə qurmaq üçün istifadə edilir. SQL ən universal və ümumi istifadə edilən bir sorğu dilidir. Bütün verilənlərin idarə edilməsi sistemləri datanı saxlamaq, əldə etmək və idarə etmək üçün SQL dilindən istifadə edir. Nəzərə almaq lazımdır ki, SQL proqramlaşdırma dili deyil, o, bir sorğu dilidir. Bu işlə məşğul olan şirkətlər özlərinə uyğun SQL dialektləri (MySQL, PostreSQL, T-SQL, MS SQL Server və s.) ilə işləyirlər.

Microsoft SQL Server, məlumat idarə etməsinin tam bir dövrünü həyata keçirmək, müxtəlif səviyyələrdə iş tətbiq etmələrini və işgüzar kəşfiyyat layihələrini inkişaf etdirmək üçün müasir bir universal platformadır.