İnformasiya təhlükəsizliyi-maarifləndirmə

İnformasiya təhlükəsizliyinin təmin edilməsi sistematik, kompleks yanaşma tələb edir. Bu gün informasiya təhlükəsizliyinə təhdidlər çox ciddi mərhələyə adlayıb. Dünyanı narahat edən böyük problemlərin əksəriyyəti məhz informasiya təhlükəsizliyi siyasətindəki boşluqlar səbəbindən yaranır. Dövlətin, cəmiyyətin və vətəndaşların həyatında informasiyanın, informasiya resurslarının və texnologiyalarının rolunun artması informasiya təhlükəsizliyi məsələlərini ön plana çıxarır. Məsələnin kökündə internetin sürətli inkişafı, yeni veb texnologiyalar əsasında yaradılmış proqram təminatı sistemlərinin mühafizəsi dayanır. Komandamız tərəfindən təqdim olunan təlim İnformasiya Texnologiyaları sahəsində istifadəçilərinin ayıq-sayıqlığını təmin etmək məqsədilə tövsiyə xarakteri daşıyır. Təlim, həmçinin fərdlərin və eləcə də, müəssisə daxilindəki əməkdaşların həm şəxsi, həm də təşkilatın ən dəyərli resurslarından olan informasiya resurslarının qorunması ilə bağlı məsuliyyətlərini anlamalarını təmin etməlidir. İstifadəçilər dələduzların aldadıcı tələlərinin hədəfinə çevrilməməli, informasiya resurslarından istifadə zamanı hər zaman təhlükəsizlik təbdirlərini ön plana çəkməlidirlər.