Biz nə edirik?

Korporativ mühitin peşəkar psixodiaqnostikası komandadakı problemləri müəyyənləşdirmək, şirkətə qazanc gətirəcək əməkdaşları seçmək, idarəetmə qrupu ilə işləmək, təlim ehtiyaclarını müəyyənləşdirmək və s. kimi xidmətləri özündə birləşdirir. Əməkdaşların psixodiaqnostikası kadrların psixoloji sağlamlığını qorumaq, daxili potensialını və inkişaf perspektivlərini müəyyənləşdirmək kimi öhdəlikləri öz qarşısına əsas hədəf qoyur. Peşəkar psixodiaqnostika vasitəsi ilə kadrların aktual problemləri, onların təlimatlandırılmasının vacibliyi, peşəkarlığının artırılması kimi ehtiyacların müəyyənləşdirilməsi mümkündür.