Bədən dili

İnsan doğulduğu gündən etibarən (hətta ana bətnindən) daim ünsiyyətdədir. Çox vaxt birbaşa münasibətin qurulmasına, sözlü ünsiyyətin baş tutmasına ehtiyac olmadan da ünsiyyət prosesi başlaya bilər. Əsas olan iki insanın bir-birinin fərqinə varmasıdır. Artıq bir çoxlarının bildiyi faktdır ki, insanlar demək istədiklərinin yalnız 7%-ni sözlər, 38%-ni səs tonu və 55%-ni isə bədən dili vasitəsilə çatdırır. Bədən dili məlumatın üz ifadələri, jestlər, toxunuşlar, dekorativ detallar (geyim, bəzək əşyaları, döymələr) ilə çatdırılması deməkdir. Oturuş, duruş, baxış, əl, ayaq hərəkətləri və s. sözlərin deyə bilmədiklərini izah edir. Müasir dövrdə “Bədən dili” mövzusunda bir çox filmlər, dərgilər, veb məqalələr, kitablar mövcuddur. Diqqət etsəniz, hər birində ayrıca jestlərin mənasından, onları oxumaq və istifadə etmək üsullarından bəhs edilir. Lakin bədən dili ilə bağlı bilməli olduğumuz bir neçə həqiqət var. O qaydalardan agah olduqdan sonra ayrıca jestlərin mənasının oxunmasına ehtiyac qalmır.  Komandamızın təqdim etdiyi “Bədən dili” təlimi deyilənlərin xaricində olanları şərh etmək üçün ipucları təqdim edir.