Biznes etikası

Müasir işgüzar aləmdə “Biznes etikası” qaydalarının tətbiqi hər bir şirkətin, xüsusilə inkişafa can atan təşkilatların fəaliyyətinin mütləq tərkib hissəsidir. Bununla yanaşı, son nəticə hər bir işçinin bu qaydaları nə dərəcədə yaxşı bilməsindən və gündəlik işdə necə tətbiq etməsindən birbaşa asılıdır. Bəs qısa müddətdə əsas iş prosesinə ara vermədən əməkdaşlara korporativ mədəniyyətin vacibliyini aşılamaq, işgüzar ünsiyyətin etik standartlarına riayət etmə ehtiyacını inkişaf etdirmək və bunun üçün lazımi bacarıqları necə formalaşdırmaq olar? "Biznes etikası" təlimimiz bu suala cavab verir. Təlim çoxsaylı insan və təşkilatın praktikada sınaqdan keçirdiyi, hər cür işgüzar ünsiyyətdə tətbiq olunan, aydın praktik qaydalar, prinsiplər, hazır həll və tövsiyələr şəklində ifadə edilmiş ümumiləşdirilmiş təcrübələr toplusudur.