Vaxtın idarə olunması

Vaxtın idarə olunması ilə bağlı müxtəlif məşhur nəzəriyyələrin, praktik texnikaların olmasına baxmayaraq, insanların əksəriyyəti onlardan ya istifadə etmir, ya da yararlı olmadığını iddia edərək yenə də bu mövzuda əlavə tövsiyələr və konsultasiyalara ehtiyac duyur. Zamanın idarə edilməsinin həqiqi prosesi insanın özünü, dəyərlərini, prioritetlərini dərk etməsi və onları idarə etməsindən başlayır. Həqiqət ondan ibarətdir ki, insan vaxtı və ya onun miqdarını deyil, müəyyən vaxt çərçivəsində özünü, vaxtdan necə istifadə edəcəyini idarə edə bilər. Komandamızın təlim zamanı verəcəyi texnikalar Sizin üçün əslində nəyin vacib olduğunu anlamanıza, daha sonra öz prioritetlərinizi diqqət mərkəzində saxlayaraq qərar vermənizə və fəaliyyətinizi idarə etmənizə vəsilə olacaqdır.